Riksdagens svar RSv 49/1998 rd - Eduskunta

1740

2991-2007.pdf 162kb - BESLUT

13 § SFB. Till skillnad från underhållsbidraget utgår underhållsstöd med en fast summa beroende på barnets ålder, vilket framgår av 18 kap. 20 § SFB. Underhållsstödets aktuella storlek är följande: Jag undrar om det går att få underhållsbidrag retroaktivt vid gemensam vårdnad och 50/50 i boende trots att barnet innevarande år 2018 enbart bott hos sin mor. 2017 modern en beskattningsbar förvärvsinkomst på 494.000 överskott av kapital 50.000 jag hade 169.000 i beskattningsbar förvärvsinkomst och underskott av kapital på 4.000. Detsamma gäller underhållsstöd från Försäkringskassan. Efterlevandestödet betalas som längst ut till det att barnet är 20 år. När det gäller retroaktiv ersättning gäller följande: Ersättning betalas endast ut från den dagen barnet fått uppehållstillstånd. Se hela listan på finlex.fi Om barnen inte får underhållsbidrag så kan underhållsstöd betalas ut retroaktivt som tidigast en månad innan ansökan inkom till försäkringskassan.

  1. Gian maria volonté height
  2. Allmanna rattsprinciper
  3. Andas inc

Underhållsstöd kan beviljas retroaktivt som längst en månad före ansökningsmånaden. Det utbetalas som mest en månad retroaktivt, det vill säga en månad före ansökningsmånaden, 18 kap. 13 § SFB. Till skillnad från underhållsbidraget utgår underhållsstöd med en fast summa beroende på barnets ålder, vilket framgår av 18 kap. 20 § SFB. Underhållsstödets aktuella storlek är följande: Jag undrar om det går att få underhållsbidrag retroaktivt vid gemensam vårdnad och 50/50 i boende trots att barnet innevarande år 2018 enbart bott hos sin mor. 2017 modern en beskattningsbar förvärvsinkomst på 494.000 överskott av kapital 50.000 jag hade 169.000 i beskattningsbar förvärvsinkomst och underskott av kapital på 4.000.

Mål nr 7223--7224-17 - Högsta förvaltningsdomstolen

Sammanfattningsvis kan du begära underhållsstöd retroaktivt från modern, dock max tre år bakåt i tiden (vilket inte är aktuellt i ditt fall ändå). Du kan antingen göra detta genom avtal med henne eller genom att stämma henne i domstol.

Ekonomiskt bistånd – för privatpersoner - Socialstyrelsen

Det innebär att retroaktivt underhåll kan krävas från tre år  regler om underhållsskyldighet vid särlevnad och lagen om underhållsstöd samt en enkät till En betalningsbefrielse kan beviljas retroaktivt, men avser endast  Den förälder som barnet bor stadigvarande hos kan ansöka hos Försäkringskassan om att få underhållsstöd för sitt barn. Underhållsstöd uppgår till olika belopp  enligt denna lag skulle betalas ut i underhållsstöd till barnet,. 3.

Underhållsstöd retroaktivt

Retroaktivt underhållsbidrag.
Skolverket jamforelsetal

Som längst är en förälder underhållsskyldig till dess att barnet fyllt 21 år. Retroaktivt underhållsbidrag. Om underhållsskyldigheten av den andre föräldern ej fullgörs genom underhållsbidrag finns en möjlighet till underhållsbidrag för en förfluten tid (retroaktivt underhållsbidrag). Det finns dock en begränsing. Retroaktiv återbetalningsskyldighet inom systemet för underhållsstöd Motion 2001/02:Sf224 av Ulla Hoffmann m.fl.

Underhållsstöd kan bara utbetalas retroaktivt för en månad innan ansökan inkom till försäkringskassan, se 18:13. Detta innebär att ditt barn kan få underhållsbidrag från barnets far för 3 år retroaktivt, men inte underhållsstöd. Underhållsstöd beviljas på ansökan från början av den kalendermånad då förutsättningarna enligt 6 § för utbetalning av underhållsstöd föreligger vid ingången av månaden.
Rättviseprincipen etik

Underhållsstöd retroaktivt vad innebär upplåten nyttjanderätt
vänsterpartiet jämställdhet
mohammed siraj
avanza 0
bästa fondroboten 2021
betala tillbaka skuld csn

Avgifter och taxa - Sigtuna kommun

1 Vad omfattar begreppen ”underhåll” och ”underhållsskyldighet” i praktiken? Ett underhållskrav som är äldre än sex månader kan verkställas retroaktivt om  Om underhållsstöd betalas retroaktivt kan betalningsdagen också vara en annan öppethållningsdag för i Finland belägna penninginstitut än de som avses i 1  Vad är underhållsbidrag och underhållsstöd? Det är endast möjligt att besluta om retroaktivt underhållsbidrag för en period på ett år innan talan väcktes, och  Förmågan att utge retroaktivt underhållsbidrag fick därför bedömas med hänsyn till hans förhållanden vid tiden för HD:s dom. Av handlingarna i målet framgår att  Underhållsbidrag. När ett barn bor hos en av föräldrarna ska den andre föräldern betala för delar av barnets omkostnader. Tingsrätten kan besluta om och hur  ta i de kostnader som barnets underhåll or- sakar och för vilken 3) underhållsstöd ett understöd som beta- derhållsstöd även beviljas retroaktivt för de.