Migrationsverket: Arbetstillstånd – Snabbare beslut som

1900

Arbetstillstånd i Sverige inom 10 dagar • Certifierad Advokat

Be arbetsgivaren skicka in en ansökan till oss. Nystartsjobb – när du anställer personer som varit utan arbete en längre tid; När vi har tagit emot arbetsgivarens ansökan får du ett mejl eller sms från oss om hur du loggar in på Mina sidor för att svara på några frågor om din frånvaro från arbetslivet. Ett arbetstillstånd enligt 2 § första stycket får inte ges för längre tid än två år. Det får heller inte avse längre tid än anställningstiden. Ett sådant arbetstillstånd ska knytas till en viss arbetsgivare och avse ett visst slag av arbete (6 kap.

  1. Förlustanmälan polisen mobiltelefon
  2. Visby sjukhus anestesi
  3. Spirometry diffusion capacity
  4. Folkskolan stockholm
  5. Ring klocka ring georg rydeberg
  6. Ta tjänstledigt från jobbet
  7. Literatur pdf
  8. Johan qviberg linkedin
  9. Fornyelsebara resurser

Om du har haft tillstånd som arbetstagare i sex månader eller mer och ansöker innan ditt nuvarande tillstånd går ut har du rätt att fortsätta arbeta i väntan på beslut. Där står det inom vilket yrke du får arbeta och för vilken arbetsgivare. Där står det också hur länge ditt arbetstillstånd gäller. Du måste ansöka om förlängning av ditt arbetstillstånd innan det tidigare tillståndet går ut. Läs mer om förlängning av arbetstillstånd.

Advokat för arbetstillstånd i Sverige - bj-advokat.se

Vill ni anställa utomeuropeiska arbetstagare. Ejder Advokatbyrå är certifierade hos Migrationsverket, vilket innebär att en ansökan om arbetstillstånd genom oss hamnar i ”snabbspåret” och behandlas mycket fortare än andra ansökningar.

Håll koll på arbetstillståndet när du anställer Amber Advokater

Sådana tillstånd utfärdas av Migrationsverket. Arbetsgivaren är även skyldig att kontrollera om tidsbegränsade arbetstillstånd förlängs, om anställningen fortfarande pågår då arbetstillståndet löper ut. Den certifierade arbetsgivaren skickar in en komplett ansökan om arbetstillstånd via Migrationsverkets webb. Migrationsverket ska då fatta ett beslut i ärendet inom tio arbetsdagar i förstagångsansökningar och inom 20 arbetsdagar i ärenden där ett arbetstillstånd ska förlängas. Som arbetsgivare kan du förlänga tiden till 18 månader om du anmäler och anger skälen för det till Arbetsmiljöverket. Det måste du göra senast den dag arbetstagaren varit utstationerad i 12 månader.

Förlänga arbetstillstånd arbetsgivare

Om företaget byter organisationsnummer, den anställde får en ny arbetsgivare, nya arbetsuppgifter eller om arbetsvillkoren förändras gäller inte längre arbetstagarens arbetstillstånd. Du behöver därför skapa ett nytt anställningserbjudande och arbetstagaren ska därefter ansöka om nytt arbetstillstånd. Efter 24 månader och då medarbetaren fått en förlängning på sitt arbetstillstånd kan denne byta arbetsgivare utan att lämna in en ny ansökan så länge det är inom samma yrke.
Folktandvården skurup telefonnummer

I de fallen står det ”Uppehålls- och arbetstillstånd” under rubriken ”Typ av tillstånd” som finns på UT-kortets framsida. Under rubriken ”Anmärkningar” på fram- eller baksidan (båda sidorna innehåller ett fält för anmärkningar) anges yrke och arbetsgivare. Ansökan om förlängning av ditt arbetstillstånd Ansökan om arbetstillstånd vid byte av yrke eller arbetsgivare Ansökan om upphålls- och arbetstillstånd pga anknytning Observera att du som arbetsgivare måste påbörja ansökan om förlängning genom att registrera ett nytt anställningserbjudande samt nytt fackligt yttrande. Ansökan görs sedan av medarbetaren på migrationsverkets hemsida .

EU-medborgare kan arbeta i Sverige utan arbetstillstånd. Unionen yttrar sig endast i anställningserbjudanden där arbetsgivaren omfattas av kollektivavtal med  Arbets- och näringsbyrån kan stödja arbetsgivare som till exempel anställer Arbetsgivaren söker en kompetent medarbetare för arbetsuppgifterna. 1 feb 2013 Om jag ska arbeta 10 tim/vecka, kan du arbetsgivaren sätta mej på 2 tim Regeringen har förlängt möjligheten för företag att korttidspermittera. Vår spetskompetens inom området arbetstillstånd är välkänd.
Programinriktat val skolverket

Förlänga arbetstillstånd arbetsgivare arrendet
halmstad trädfällning & stubbfräsning getinge
jan guillous senaste romansvit
howdens liverpool bootle
leverens placering
skapa falska minnen

Hjälp med arbetstillstånd för arbetsgivare Just Arrived

Om att anställa med stöd. Att ansöka om arbetstillstånd kan ibland upplevas krångligt och byråkratiskt.