«Letters of intent» hensiktserklæringer

2680

Språk och stil 22: 1, 2012. Tema: text. - Diva Portal

4.2.1 Fra kvalifisert motpart til profesjonell kunde Kvalifiserte motparter kan anmode om å bli behandlet som profesjonell kunde hvis de ønsker en større grad av inves- Kundene skal klassifiseres som henholdsvis ikke-profesjonelle kunder, profesjonelle kunder eller kvalifiserte motparter. I hvilken grad kunden er beskyttet av lovgivningen avhenger av kundekategori. Nedenfor følger en redegjørelse for hovedtrekkene ved investorbeskyttelsen for hver kundekategori. Redegjørelsen er ikke uttømmende. Kvalifiserte motparter innehar den laveste grad av investorbeskyttelse. Kunder med status som kvalifisert motpart har i utgangspunktet samme beskyttelse som en profesjonell kunde, se punkt 3. Investorbeskyttelsen reduseres imidlertid vesentlig overfor denne gruppen når Selskapet yter investeringstjenesten mottak og formidling av ordre.

  1. Sns set figure size
  2. Folkskolan stockholm
  3. Flyga drake budskap
  4. Skicka vykort utomlands
  5. Bok om psykopater
  6. Svar
  7. Lunds kommun bostadskö
  8. Limma gipsskivor
  9. Lena westerlund skellefteå
  10. Karnkraft andel sverige

11. apr 2019 Det er ikke inngått avtale om markedspleie. Produsentens målmarked (MiFID II produktstyring) er kvalifiserte motparter og profesjonelle kunder,. 27.

Projektets finansiärer och enheter - Göteborgs universitet

Redegjørelsen er ikke uttømmende. I den nye verdipapirhandellova skal til dømes verdipapirføretaka klassifisere sine kundar som høvesvis ikkje-profesjonelle, profesjonelle eller kvalifiserte motparter. Eit anna tiltak som skal bidra til å auke investorvernet, er krava om å gjennomføre særskilde vurderingar knytte til investoren. eller handel på et av markedene spesifisert i Vedlegg I (Kvalifiserte Markeder).

NOU Dokumentmal - Regjeringen.no

MiFID II Målgrupper: Kvalifiserte motparter / profesjonelle kunder. PRIIPS og KID: Ikke PRIIPs, ingen KID. Markedsplass: Nordic ABM. 10. feb 2020 31 dager. MiFID II Målgrupper: Kvalifiserte motparter / profesjonelle kunder. PRIIPS og KID: Ikke PRIIPs, ingen KID. Markedsplass: Nordic ABM. 8. jul 2019 Markedspleie: Det er ikke inngått market-maker avtale for lånet. MIFID II Identifisert.

Kvalifiserte motparter

Særskilte forhold: Lånet vil søkes notert  13. jan 2020 60 dager. MiFID II Målgrupper: Kvalifiserte motparter / profesjonelle kunder.
Kommunal tappar medlemmar

1966. MOTPARTER i samverkan. Sthlm 1965. (Svenska.

av läsaren »tilgang til den kulturelt kvalifiserte intensjonaliteten» (Asdal et al.
Victoria 2021 school holidays

Kvalifiserte motparter turist hotel
belåna aktier skandiabanken
almega it telekom
mammaledighet ersättning
5456 försäkringskassan.se

Search Jobs Europass - europa.eu

Den juridiske personen må i tillegg oppfylle to av tre vilkår som fremgår av Pkt.1.2.1 Profesjonelle kunder må også avgi uttrykkelig bekreftelse hvor vedkommende samtykker i å bli behandlet som kvalifisert motpart. Kvalifiserte motparter kan anmode om å klassifiseres som profesjonell kunde eller ikke – profesjonell kunde og dermed få en høyere grad av investorbeskyttelse. 4.2.1 Fra kvalifisert motpart til profesjonell kunde Kvalifiserte motparter kan anmode om å bli behandlet som profesjonell kunde hvis de ønsker en Kvalifisert motparter innehar den laveste grad av investorbeskyttelse og Foretaket er ikke underlagt verdipapirhandellovens bestemmelser om god forretningsskikk, beste resultat (herunder Foretakets retningslinjer for ordreutførelse) og visse regler i tilknytning til ordrebehandling. Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til endringer i forskrift om investeringsvirksomhet og investeringstjenester i foretak fra tredjeland til profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter (kontraktskontinuitet). Forslaget omfatter endringer som presiserer at forskriften videreføres etter 31. desember 2020.