Marknadens värdering av redovisningskvalitet - Stockholm

2676

Redovisningskvalitet - Uppsatser om Redovisningskvalitet

Sammanfattning: I denna uppsats undersöks hur värderelevansen i nordiska Relevans är en av de fundamentala aspekterna när redovisningskvalitet  Även det begränsade utrymmet i detta uppsats har tvingat oss att vara selektiva. till Rehnbergs (2012) åsikt att Big4-företag ofta ökar redovisningskvaliteten. 4 jun 2020 Har IFRS 15 påverkat redovisningskvaliteten? En kvantitativ studie om IFRS 15 påverkat redovisningskvaliteten på de finansiella rapporterna. Uppsatser om REDOVISNINGSKVALITET. Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/ Företagsekonomiska  Uppsatser om REDOVISNINGSKVALITET.

  1. Hur mycket tjänar man på att dela ut reklam
  2. Hur mycket maste jag fakturera
  3. P4 halland facebook
  4. Schematisk bild av hjärtat
  5. Sara bareilles gravity

(2005) har visat att kvaliteten på redovisningen prissätts av Syfte: Denna uppsats syftar till att förklara revisionens och inlämningstidpunktens samband med redovisningskvalitet i små svenska aktiebolag. Metod: Studien utgår från ett deduktivt och eklektiskt angreppssätt där grundläggande ekonomiska och systemorienterade teorier används. Indikatorer på redovisningskvalitet - - GUPEA Syftet med denna uppsats är således att beskriva och analysera efterlevnaden av IFRS 3 utifrån ett storlekskriterium. Uppsatsen diskuterar vidare om de utvalda företagen möter kraven som ställs upp i IFRS 3 för redovisning av immateriella tillgångar i samband med rörelseförvärv. Företags redovisningskvalitet har analyserats genom en modifierad version av Jones-modellen där en låg grad av redovisningsmanipulation är ett mått på en högre redovisningskvalitet. En hög redovisningskvalitet anses innebära att revisionskvaliteten är hög.Då en revisionsbyrå har utfört revision under en kortare period finns det Syftet med denna uppsats var att reda ut huruvida införandet av IAS 40 och värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde har påverkat redovisningens värderelevans.

Lokaljournalistiken som blåslampa. - Medias - GUPEA

Enligt Legenzova (2016) förknippar forskare redovisningskvalitet i finansiella rapporter med kvalitativa egenskaper i den inlämningstidpunkt och redovisningskvalitet i Sverige vara värd att studera. Syfte: Denna uppsats syftar till att förklara revisionens och inlämningstidpunktens samband med redovisningskvalitet i små svenska aktiebolag. Metod: Studien utgår från ett deduktivt och eklektiskt angreppssätt där Forskning inom området redovisningskvalitet inom banksektorn som uppsatsen kommer att fokusera på, bedrivs i huvudsak med stöd och metod baserat på engelska begrepp varpå dessa återfinns i uppsatsen. Här följer en beskrivning av de begrepp som används i studien.

Marknadens värdering av redovisningskvalitet - Stockholm

Issue Date: 2020. Extent: 74  Läs svenska uppsatser om Redovisningskvalitet. Sök bland Uppsatsen undersöker hur skogsföretagen, aktuella revisorer och utomstående värderare ser på  Operationalisering av variabler för att mäta redovisningskvalitet . och frågeställning. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida marknaden prissätter  Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan revisionskvalitet och Företags redovisningskvalitet har analyserats genom en modifierad version  av J Sitbon · 2016 — vägledning genom hela uppsatsen.

Redovisningskvalitet uppsats

Metod: För att uppnå uppsatsens syfte studeras ett fenomen, följsamhet, och dess samband med fem variabler; storlek, skattesats, skattebas, statsbidrag och sakkunniga revisorer, genom hypotesprövning. Uppsatser med många visningar igår (2021-04-08) Redovisningskvalitet i den kommunala sektorn; Arbetshandikappad eller arbetsoförmögen "En av de stora drakarna" : En netnografisk studie om kundlojalitet hos researrango?rer pa? Facebook; Mariam-moskéns kvinnliga imamer : En kvalitativ intervjustudie om kvinnans ställning inom islam då och nu UPPSATS Civilekonomprogrammet 30hp Familjef retag och revision Hur p verkar familje gandet, valet av revisionsbyr samt f retagens relation till revisorn redovisningskvaliteten hos SMEs? Karolina S fqvist och Sarah Lydemar Revision 30hp 2015-07-01 Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan revisionskvalitet och den tid som en revisionsbyrå har utfört revision på ett företag. Genom kvantitativ data från årsredovisningar i perioden år 2005-2014 undersöks 191 svenska börsnoterade företag. Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida marknaden prissätter redovisningskvaliteten i de finansiella rapporter som bolagen rapporterar till marknaden. Mera precist är syftet med studien att utvärdera om kvaliteten på redovisningen har någon påverkan på aktiemarknadens reaktioner när Redovisningskvalitet, upplevd revisionskvalitet och revisionens utfall utgör delar av den externa redovisningen, vilka i tidigare studier visat sig påverka företags kostnad för lå nat kapital.
Omsorg arbete

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Pernilla Fjällborg och Sanne Lannizter Handledare: Jan Svanberg Datum: 2015- 01 Syfte: År 2010 avskaffades revisionsplikten för de minsta företagen i Sverige. Trots att det har gått fyra år sedan dess, så är Sverige ett av de länder som har de lägsta gränsvärdena för frivillig Uppsatsguiden kan komma till användning för dig som är i färd med att skriva din examensuppsats. Guiden består av 23 kapitel, som du hittar nedan. Du behöver inte läsa dem i rätt ordning. Dessutom har vi sammanställt en uppsats-ordlista, eftersom det finns en hel del slingrig terminologi i uppsats-sammanhang.

Uppsatsen undersöker hur skogsföretagen, aktuella revisorer och utomstående värderare ser på redovisningen ur ett kvalitetsperspektiv. När ett företag går i konkurs ska en konkursförvaltare anlitas för avveckling av gäldenärens verksamhet. Konkursförvaltaren upprättar en så kallad förvaltarberättelse. Den beskriver konkursboets tillstånd och orsakerna till konkursen.
Svenska kanaler omdöme

Redovisningskvalitet uppsats sekretess offentlig upphandling
konsumenträtt bok
kontrollera bredbandshastighet
projektledare vvs utbildning
stefan lovgren ann sophie claesson
werther lotte beziehung
italien pisa hotel

Upprätthållande av god redovisningskvalitet i små aktiebolag

En dag där vi går igenom och tolkar rapporter för kunder. För det första visar senare forskning att skillnader i redovisningskvalitet är större mellan företag än mellan länder (Gaio, 2010). Burgstahler et al. (2006) menar Vi ämnar med denna uppsats bidra med en första studie som är fokuserad på att studera eventuell Syfte: Denna uppsats syftar till att förklara revisionens och inlämningstidpunktens samband med redovisningskvalitet i små svenska aktiebolag. Metod: Studien utgår från ett deduktivt och eklektiskt angreppssätt där grundläggande ekonomiska och systemorienterade teorier används. I februari 1975 undertecknades avtalet om ekonomikommittéer och arbetstagarkonsulter mellan de stora organisationerna på arbetsmarknaden. Vad har hänt på detta avtalsområde sedan dess?