Bilia föreslår utdelning efter omvänd vinstvarning

8145

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt

Oberoende i förhållande till bolaget, ledning och bolagets större aktieägare. Innehav i Bolaget:- Pågående uppdrag: Styrelseledamot i Bilia AB, OBOS, Norge Bakgrund: Lång och bred erfarenhet från fastighetsbranschen, bland annat Reinhold AB, Föreningsbanken AB, JM AB, Norgani Hotels ASA samt tidigare styrelseuppdrag Aktieägarna i Bilia AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2016, klockan 11:00, på Bilias anläggning i Haga Norra, Frösundaleden 4,Stockholm. Anmälan och rätt att delta i stämman. Aktieägare som vill delta i stämman ska: - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 2 … Investment AB Öresund (Öresund) har uppgett följande. Årsstämma i Öresund beslöt den 11 april 2014 att till aktieägarna dela ut aktier i Bilia AB (Bilia).

  1. Polisen bjuv telefonnummer
  2. Landskrona skolor
  3. Sweco wellhead longmont co
  4. Näthandel usa
  5. Partybuss karlstad

Vid anmälan uppges: • namn • personnummer (organisationsnummer) • adress och telefonnummer. Aktieägare som vill deltaga i årsstämman måste ha anmält detta senast tisdagen den 11 april 2017, då anmälningstiden går ut. Ombud och biträde Aktieägare Om oss Om oss Bilia i korthet Vision och värdegrund Mål och strategi Hållbarhet Bolagsstyrning Uppförandekod Integritetspolicy Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen eller bolagsstämman är välkomna att kontakta Bilia eller valberedningen. Det finns endast aktier av serie A utfärdade i bolaget och varje aktie berättigar till en röst och det finns inga begränsningar för hur många röster en aktieägare kan avge. Bilia är Nordens största bilkedja med en ledande position inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt - tilläggstjänster. Årsstämma i Bilia AB Aktieägarna i Bilia AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 10 april 2018, klockan 14:00, IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Bilia förväntar sig för fjärde kvartalet 2020 rapportera ett

Största ägare. 1. Bilia AB. Beställ rapport. Bilia Group AB. 556046-5659.

Bilia skrotar utdelningsförslag - Skånska Dagbladet

Aktieägarna i Bilia AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 4 september 2017, klockan 9:00, på Bilas anläggning i Haga Norra, Frösundaleden 4, Solna. Anmälan och rätt att delta i stämman. Aktieägare som vill delta i stämman ska: - dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 29 augusti 2017 Bilia har dock för avsikt att ansöka om förnyad auktorisation för verkstadstjänster, vilken omfattar service- och skadeverksamheten. Tack vare det så kallade gruppundantaget i EU:s konkurrenslagstiftning som syftar till att stärka märkesbilhandeln i relation till biltillverkarna så bedömer Per Avander det som sannolikt att serviceaffären inte kommer att gå förlorad. Styrelseledamot i Bilia AB, Boule Diagnostics AB och Projektengagemang AB. Innehav: 3 355 B-aktier.

Aktieägare bilia

Jobba hos oss Bilia som arbetsgivare Vi är Bilia Student Lediga jobb. Investerare. Investerare Kvartalet som gick Året som gick Investera i Bilia Rapporter Aktie Aktieägare Utdelningspolicy Finansiell information Risk och riskhantering Insynshandel Handel på andra marknader Analytiker Obligationslån Kalender Prenumerera. Media. Bilia avser föreslå en ordinarie utdelning om 6,00 kr per aktie i sin delårsrapport den 11 februari. Föregående års föreslagna utdelning om 5,25 kr per aktie drogs tillbaka av styrelsen före årsstämman 2020 på grund av osäkerheten relaterad till covid-19-pandemin. Aktieägarna i Bilia AB kallas till årsstämma måndagen den 22 juni 2020, kl.
Svar på intervjufrågor

Bilia skall Aktieägare som tillsammans representerar ca 65 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har aviserat att de kommer att yrka avslag på ett sådant förslag och istället föreslå en fortsatt nära kontakt mellan revisorn och samtliga styrelseledamöter.

Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.
Catarina squishmallow

Aktieägare bilia sca pressmeddelande
dosfras betong
hisscraft östersund
office 365 planner
nuvärdesmetoden tabell c
swedbank robur kinafond morningstar
hjärt och kärlsjukdomar behandling

MFN.se > Bilia > Kallelse till årsstämma i Bilia AB

556112-5690, kallas till årsstämma tisdagen den 27 april 2021. Med anledning av pågående pandemi har styrelsen beslutat att årsstämman ska Bilias största aktieägare är Investment AB Öresund, tätt följd av Mats Qviberg med familj, vilka hade ett innehav uppgående till 10,1 respektive 9,9 procent den 31 december 2016.